Lever du med PCOS?

Publicerad 2022-05-19

Lever du med PCOS? Då vill vi på HOBS gärna veta mer om dina erfarenheter och hur du har upplevt din kontakt med vården.
Genom att svara anonymt på vår PCOS-enkät är du med och påverkar HOBS framtida arbete med frågor som rör PCOS. Du hittar länk till enkäten här: https://sv.surveymonkey.com/r/5KGBKM9
HOBS står för Hälsa oberoende av storlek. Vi är ett riksförbund som arbetar med frågor som rör övervikt och obesitas, och många som har PCOS (polycystiskt ovariesyndrom) lever också med övervikt eller obesitas/fetma. Därför vill vi framöver arbeta mer aktivt med frågor som är betydelsefulla för dig som lever med PCOS.
Du är också varmt välkommen att gå med i HOBS fokusgrupp för personer med PCOS. Som medlem i fokusgruppen kommer du att få möjlighet att svara på enkäter, delta i intervjuer med media, bidra till forskning och tycka till om olika förslag. Du binder dig inte till något medverkan, utan väljer själv när och i vad det passar för dig att delta. Om du är intresserad anmäler du dig på hobs.se/fokusgrupp.