European Congress on Obesity

Publicerad 2022-05-04

Den 4-7 maj hålls European Congress on Obesity i Maastricht och HOBS förbundsordförande Monica Andreasson och generalsekreterare Jenny Vinglid deltar på plats i Nederländerna.
Konferensen är ett samarbete mellan European Association of the Study of Obesity och International Federation for the Surgery of Obesity and metabolic disorders. Under de fyra dagarna får deltagarna möjlighet att ta del av den senaste forskningen på området och diskutera framtiden för behandling av obesitas.
För HOBS är konferensen både en möjlighet att ta del av den senaste kunskapen och nätverka med forskare och opinionsbildare.