Lever du med hetsätningsstörning?

Publicerad 2022-05-21

Lever du med hetsätningsstörning? Då behövs din kunskap och erfarenhet! Vi på HOBS vill vara med och förbättra vården och minska stigmatiseringen i samhället. Men för att göra det behöver vi din hjälp.
Just nu söker vi dig som har erfarenhet av hetsätningsstörning och vill ingå i en fokusgrupp och bistå med din kunskap. Om du är intresserad av att vara med, fyll i formuläret på hobs.se/fokusgrupp. Om du vill veta mer är du varmt välkommen att kontakta HOBS samordnare Ellen Öhrnell på info@hobs.se. Skriv “Hetsätningsstörning” som ämne.
Hetsätning är en av de vanligaste ätstörningarna och HOBS arbetar för att du som lever med hetsätningsstörning ska få tillgång till en bra vård. För att vi ska kunna öka kunskapen och förståelsen är det mycket viktigt att du som patient får göra din röst hörd.
HOBS kommer därför inom kort att genomföra en stor anonym undersökning som riktar sig till dig som lever med eller har haft hetsätningsstörning. Undersökningen kommer att sammanställas i en rapport som HOBS sedan använder för att påverka vården och minska stigmatiseringen.
Innan vi färdigställer enkäten vill vi få ta del av dina erfarenheter och din kunskap. Var med och bidra genom att ingå i HOBS fokusgrupp för frågor som rör hetsätningsstörning.