Lever du med hetsätningsstörning?

Publicerad 2022-06-21

Lever du med hetsätningsstörning? Då vill vi på HOBS gärna veta mer om dina erfarenheter och hur du har upplevt din eventuella kontakt med vården.

Genom att svara anonymt på vår enkät är du med och påverkar HOBS framtida arbete med frågor som rör hetsätningsstörning. Du hittar enkäten HÄR och på hobs.se/dinasiktraknas.

Undersökningen kommer att sammanställas i en rapport som HOBS sedan använder för att påverka vården och arbeta för minskad stigmatisering i samhället.

Många som har hetsätningsstörning lever också med övervikt eller obesitas. Därför vill HOBS framöver arbeta mer aktivt med frågor som är betydelsefulla för dig som lever med hetsätningsstörning.

Hetsätning är en av de vanligaste ätstörningarna. För att HOBS ska kunna öka kunskapen och förståelsen för diagnosen är det mycket viktigt att du som patient får göra din röst hörd.