Föreläsning om viktstigma och bemötande

Publicerad 2022-10-26

Viktstigma och bemötande
23 november, kl 12-13 via Zoom

Anne Christenson berättar om obesitas och viktstigma. Hur uppstår viktstigma? Hur yttrar sig stigmatisering i hälso- och sjukvården, och vad kan göras för att förbättra kommunikation och bemötande?

Om föreläsaren

Anne Christenson är Fysioterapeut, Kognitiv terapeut och obesitasforskare med 25 års erfarenhet av obesitas. Hon arbetar kliniskt med patienter på Överviktscentrum, Akademiskt Specialistcentrum i Stockholm. Hennes forskning handlar om obesitas vid graviditet, om viktrecidiv efter magsäckskirurgi samt om viktstigma, bemötande och hur man samtalar om kroppsvikt och levnadsvanor.

Anmälan

Föreläsningen äger rum digitalt, på Zoom, kl 12.00-13.00. För medlemmar i HOBS är föreläsningen gratis. Medlemskap i HOBS kostar 50 kronor per år. Läs mer och anmäl dig på hobs.se/blimedlem.

Alla kan bli medlemmar i HOBS, och genom att vara medlem stöttar du HOBS arbete för en jämlik vård och ett gott bemötande för alla oavsett kroppsstorlek. Eftersom vi arbetar med att föra fram patientperspektivet är vi en viktig röst och vi samverkar ofta med vården och forskningen.

Även du som inte är medlem är välkommen på föreläsningarna. Du betalar då 200 kronor per föreläsning.

Du anmäler dig genom att maila till info@hobs.se. Märk mejlet med “Anmälan föreläsning viktstigma”.

Ange även om du är medlem eller om du önskar få betalinformation. Du får ett mejl med länk till Zoom i god tid innan föreläsningen startar.