Vårdköer Region Skåne

Publicerad 2022-08-30

Idag medverkar HOBS generalsekreterare Jenny Vinglid i P4 Kristianstad och pratar om problemet med de långa vårdköerna som allvarligt drabbar HOBS patientgrupp.

Lyssna på inslaget HÄR.

Vårdköerna i Skåne gör att den som har fått diagnosen obesitas kan behöva vänta i över ett år på ett första vårdbesök. Det gäller såväl vuxna som barn. Enligt lag ska den som är i behov av vård inte behöva vänta i mer än 90 dagar, men i realiteten är det få som får vård inom den tiden.

Samtidigt har behovet av vård för obesitas ökat kraftigt. Andelen personer med ett BMI som indikerar en starkt ökad risk för obesitas och dess följdsjukdomar har tredubblats sedan 80-talet. Gruppen utgör idag 16 % av den svenska befolkningen.

HOBS anser att detta är helt oacceptabelt och att mer resurser behöver tillsättas. I vår stödverksamhet möter vi många patienter som väntar på att få stöd från vården och som mår allt sämre. Många blir också sjukare under tiden som de får vänta med en ökad risk för allvarliga följdsjukdomar som diabetes typ 2 och hjärt- och kärlsjukdom. Det innebär både ett stort lidande för den drabbade individen och i slutändan också kraftigt ökade kostnader för sjukvården.

Istället ser vi att vår patientgrupp hänvisas till att fortsätta med den egenvård de flesta kämpat med i många år, men som inte har fungerat. För att vända den negativa trenden behöver mer resurser tillsättas för att stödja den som redan är sjuk. Men vi måste också börja arbeta mer förebyggande i hela samhället och sluta skuldbelägga den drabbade individen, som både lider svårt och ofta känner skuld och skam över sin sjukdom.

Vi ser att det är vanligt att olika diagnoser ställs mot varandra när det handlar om resurssättning och att obesitas ofta ses som en självförvållad sjukdom med låg status. Därför är det också viktigt att öka kunskapen, både i samhället i stort och inom vården, kring obesitas som en komplex kronisk sjukdom som går i skov.