HOBS föreläsningar i augusti och september 2022

Publicerad 2022-09-07

Under hösten arrangerar HOBS en rad föreläsningar online via Zoom som både vänder sig till dig som arbetar inom vården och i skolan, och till dig som lever med obesitas eller är anhörig.

Du som är medlem går gratis på samtliga föreläsningar. Årsmedlemskap i HOBS kostar 50 kronor. Läs mer om hur du blir medlem på hobs.se/blimedlem.

Även du som inte är medlem är välkommen på föreläsningarna. Du betalar då 200 kronor per föreläsning. Du anmäler dig genom att maila till info@hobs.se. Märk mejlet med “Anmälan” samt namnet på föreläsningen du önskar delta i. Ange även om du är medlem eller om du önskar få betalinformation. Du får ett mejl med länk till Zoom i god tid innan föreläsningen startar.

7 september, kl 12-13, Viktmobbing i skolan NYTT datum pga sjukdom, 12 oktober kl 12-13

I den här föreläsningen delar Jenny Vinglid, generalsekreterare på HOBS, med sig av några av de berättelser HOBS fått ta del av från förtvivla ungdomar och ledsna och frustrerade föräldrar och anhöriga. I föreläsningen lyfter Jenny också positiva exempel och vilka förändringar som kan göras för att barn med övervikt eller obesitas ska få må bättre i skolan. Läs mer här

14 september, kl 12-13 samt kl 18-19, Obesitas och psykisk ohälsa

Patienter som lever med obesitas har ofta även andra sjukdomar och funktionsnedsättningar. Obesitas påverkar och påverkas av dem på olika sätt. För att kunna förstå obesitas behöver vi se helhetsbilden och hur patientens liv ser ut. I den här föreläsningen berättar HOBS samordnare Charlotte Ovesson om sitt liv med obesitas. Charlotte är autistisk och lever med psykisk ohälsa samt hormonrubbningen PCOS (polycystiskt ovariesyndrom). Läs mer här

27 september, kl 12-13, Viktstigma och bemötande

Anne Christenson berättar om obesitas och viktstigma. Hur uppstår viktstigma? Hur yttrar sig stigmatisering i hälso- och sjukvården, och vad kan göras för att förbättra kommunikation och bemötande? Anne Christenson är fysioterapeut, kognitiv terapeut och obesitasforskare med 25 års erfarenhet av att arbeta med frågor som rör obesitas. Läs mer här

Nedanstående föreläsningar går att boka separat, och som medlem finns dessa inspelade. 

24 augusti, kl 12-13, Bemötande inom vården av patienter med obesitas, 

Med utgångspunkt i HOBS bemötanderapport “Har du vunnit på Bingolotto för att ha råd att äta dig så tjock?” föreläser HOBS samordnare Charlotte Ovesson om upplevelser av bemötande av patienter med övervikt och obesitas. Läs mer här

31 augusti, kl 15-16, Vad är barnobesitas? Hur arbetar vi med det i skolans miljö och hur stöttar vi barn som lever med sjukdomen?

En föreläsning för dig som är arbetar i låg- och mellanstadiet eller inom elevhälsan. Johan Aronsson, samordnare för HOBS projekt Jag räknas och Jenny Vinglid, HOBS generalsekreterare, föreläser om barnobesitas och hur skolan kan arbeta för att bättre stödja barn som lever med sjukdomen. Läs mer här

OBS: Denna föreläsning är kostnadsfri för dig som arbetar inom skola, oavsett om du är medlem eller ej.