HOBS medverkar i DNs artikelserie om obesitas, bemötande och vård

Publicerad 2022-12-01

Idag är HOBS med i DN och pratar om bemötande inom vården av personer som lever med övervikt eller obesitas. Bland annat lyfter HOBS sju önskemål till vården.

DN publicerar just nu en artikelserie där de möter patienter, anhöriga och experter och ställer frågor om bland annat bemötande och behandling. Hur blir personer med övervikt bemötta av vården? Kan vi tackla folkhälsoproblemet obesitas annorlunda? 

I dagen artikel hänvisas också till HOBS rapport om bemötande inom vården. Vill du ta del av rapporten i dess helhet kan du gå in på hobs.se/bemotanderapport.

Här är HOBS sju önskemål till vården:

  1. Utgå inte från förutfattade meningar, som att den som har högt BMI dricker läsk och äter skräpmat eller inte tränar. Ställ öppna och nyfikna frågor kring patienten kost, rörelse samt psykisk hälsa så som stress och sömn.

  1. Tänk på att patienter med övervikt och obesitas inte är en homogen grupp utan behöver bemötas som individer. Det finns ofta flera orsaker bakom ett högre BMI, till exempel en hormonrubbning eller psykisk ohälsa.

  1. Fundera på vilka ord du använder. Vi lever i ett samhälle med viktstigma och för många patienter är till exempel ordet ”tjock” stigmatiserande.

  1. Be om lov att få prata om patientens vikt. Prata bara om vikten i relation till patientens hälsa, inte utseende.

  1. Informera om hälsorisker på ett sakligt sätt.

  1. Var uppmärksam på att även om du inte menar något illa så kan det du säger tas emot

         på ett negativt sätt av en patient som tidigare mött fördomar och misstro.

  1. Genomför en medicinsk utredning innan du sätter diagnosen obesitas i journalen.