Stödchatten har extra öppet inför skolstarten

Publicerad 2022-08-11

HOBS stödchatt håller extra öppet inför skolstart

Inför skolstart känner många barn med obesitas extra stor oro. Stigmatisering, diskriminering och mobbning baserat på kroppsstorlek är tyvärr vanligt inom skolan och många barn och unga mår dåligt.

Därför håller HOBS stödchatt extra öppet hela vecka 33 och 34. Både barn, föräldrar och skolpersonal kan höra av sig till stödchatten, som är öppen mellan kl 11-13 alla vardagar och även kl 18-20 på tisdagar och torsdagar. På söndagar kl 18-20 går det att ringa till HOBS stödtelefon på nummer 020-20 80 10.

Du hittar HOBS stödchatt och stödtelefon här

Just nu driver HOBS projektet Jag räknas, som ska bidra till nolltolerans mot stigmatisering, diskriminering och mobbning i skolan baserat på kroppsstorlek.

Bland annat erbjuds personal i låg- och mellanstadiet och inom elevhälsan en kostnadsfri föreläsning om barnobesitas och om hur skolan kan arbeta för att bättre stödja barn som lever med sjukdomen.

Läs mer om föreläsningen och anmäl dig HÄR

Idag lever var fjärde tioåring i Sverige med övervikt eller obesitas. Det innebär en stor risk för allvarliga följdsjukdomar i framtiden, såsom diabetes typ 2, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.

Tyvärr finns idag många fördomar och mycket okunskap om sjukdomen som bidrar till ett stort psykiskt lidande. Många barn och ungdomar som lever med obesitas vittnar om att de får utstå stigmatisering och kränkande behandling i skolan.

Detta får stora negativa konsekvenser, till exempel låg självkänsla, oro, negativ kroppsuppfattning med risk för ökad psykisk, fysisk och social ohälsa. Det kan i sin tur resultera i lägre studieresultat och sämre förtroende för vuxna.

HOBS stödchatt är öppen för alla som lever med övervikt eller obesitas. Även anhöriga och personal inom vård och skola är välkomna att kontakta HOBS via chatten.