HOBS söker samtalsledare (volontärer) för personer som genomgått obesitaskirurgi

Publicerad 2023-02-22

En form av behandling för obesitas (fetma) är kirurgi, till exempel gastric bypass eller gastric sleeve. Att genomgå en sådan operation är en stor omställning. Operationen påverkar stora delar av livet och det finns mycket att tänka på som opererad, till exempel att äta regelbundet och att ta vitaminer dagligen. Patienten kan också drabbas av komplikationer som påverkar hen i vardagen och som hen behöver förhålla sig till. 

Att gå ner mycket i vikt är i sig en stor omställning. Hur påverkar viktnedgången relationerna i mitt liv, och hur påverkar det min självkänsla? Hur har min hälsa förändrats sedan operationen? Frågeställningarna för patienten är många. 

I denna stora livsomställning kan det vara skönt att prata med andra i samma situation och dela med sig till varandra av erfarenheter. Därför finns HOBS träffas.

Riksförbundet HOBS är en patientorganisation som arbetar med frågor som rör övervikt och obesitas (fetma). Vi arbetar bland annat med stödverksamhet för patienter. HOBS träffas är digitala samtalsträffar för personer som ska genomgå eller har genomgått magsäckskirurgi. Vi som leder och arbetar med grupperna har ingen medicinsk expertis, utan grupperna fungerar enbart som stöd och ett forum att bolla tankar och erfarenheter.

Nu söker vi volontärer som vill vara samtalsledare för en ny grupp inom ramen för HOBS träffas.

Samtalsledarens uppgifter är att:

  • Planera och genomföra träffarna utifrån den studiehandledning som finns
  • Leda samtalen under träffarna, till exempel fördela ordet
  • Sköta kommunikationen med de deltagare som ingår i gruppen
  • Dokumentera hur många som deltar på träffarna och vad som diskuteras

Träffarna sker utifrån olika teman, till exempel kost, ätbeteende, fysisk aktivitet, relationer, självkänsla och komplikationer. Det finns en studiehandledning för dig som samtalsledare som du arbetar utifrån. Om du behöver stöd finns HOBS samordnare, vars roll är att hjälpa dig i ditt uppdrag.

Som person är du kommunikativ och lyhörd. Du trivs med att arbeta med människor och är intresserad av frågor som rör hälsa. Det är en fördel om du själv är opererad eller ska opereras, men det är inget krav. Det är också bra om du har kunskap om den här typen av operationer. Om du inte har det får du möjlighet att lära dig det.

Det är också en fördel om du kan hitta deltagare till träffarna. Vi kommer självklart att gå ut med information i våra kanaler, men om du själv har idéer och kontakter är det bra. Du har kanske en bekant som vill ingå i gruppen, eller vet var du kan hitta intresserade?

Gruppen träffas digitalt en timme minst en gång i månaden. Vilken dag och tid som passar bäst bestämmer ni i gruppen. 

Om du är intresserad av att bli samtalsledare, skicka ett mail till ambassador@hobs.se och berätta lite om dig själv.