Föreläsning om Obesitas och NPF den 22 mars

Publicerad 2023-03-16

Det finns tydliga samband mellan neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (npf), till exempel adhd och autism, och obesitas. I en svensk studie av tonåringar med obesitas skattade hälften av föräldrarna att deras barn hade problem kopplade till autism eller adhd. Innebär npf en ökad risk att utveckla obesitas, och vad beror det i så fall på?
Vi vet att mycket av det som ökar risken för att utveckla obesitas - till exempel psykisk ohälsa, trauma och socioekonomisk utsatthet - är vanligare hos personer med npf, men är detta hela förklaringen till sambandet?
Med utgångspunkt i aktuell forskning går HOBS samordnare Charlotte Ovesson igenom hur sambanden mellan obesitas, adhd och autism ser ut.
Föreläsningen är digital och äger rum onsdagen 22 mars kl. 12.00-13.00. Den riktar sig till alla som vill lära sig mer om obesitas och npf.
Att lyssna på föreläsningen är gratis för HOBS medlemmar. Om du inte är medlem kan du bli det för 50 kronor. Du kan enkelt swisha beloppet till 1233059300 eller betala in på plusgirokonto 425716-8. Ange ditt namn samt kontaktuppgifter i fritexten när du gör betalningen, och mejla dina kontaktuppgifter till medlem@hobs.se.
För att anmäla dig till föreläsningen, skicka ett mail till info@hobs.se. Ange “Anmälan 22 mars” i ämnesraden på mailet. I god tid före föreläsningen kommer du att få en länk till
Zoom.