När ska vi få en fungerande obesitasvård?

Publicerad 2023-03-10

Den senaste tiden har vi sett en hel del diskussioner i media kring vinstdrivande bolag som tjänar pengar på att skriva ut läkemedlet Ozempic till personer som inte har typ 2-diabetes. Ofta med hänvisning till att det beror på en bantningstrend från Hollywood och en fåfäng önskan om att bli smalare.

I Aftonbladets ledare den 2 mars skriver till exempel Zina Al-Dewany “En trend som började i Hollywood har letat sig in till vanliga Svensson som vill gå ner i vikt.”

I en krönika i Expressen den 28 februari skriver till exempel Fanny Svärd “Ätstörning i en spruta. Hollywoods nya favoritdrog är en diabetesmedicin som får kilona att rasa.”

HOBS har vid flera tillfällen försökt få replik på dessa ledare och artiklar och att få debattinlägg publicerade, men nekats.

Naturligtvis är det problematiskt både med nätläkare som skriver ut läkemedel på tveksamma grunder och med den vikthets som båda tidningarna lyfter. Men vad som helt missas i all rapportering kring ämnet är alla de patienter som varje dag hör av sig till oss på patientorganisationen HOBS, Hälsa oberoende av storlek, och är förtvivlade för att de inte får hjälp från vården.

Patienter som lever med den komplexa och kroniska sjukdomen obesitas och som verkligen kämpar för att få bli friska. Patienter som har testat allt och som lagt enorma summor på olika dieter och kurser hos vinstdrivande viktminskningsföretag. Patienter som gråtande har gått från den offentliga vården med budskap som “Men det är bara att skärpa dig! Ät lite mindre och rör dig mer så löser det sig.”

Att reducera dessa patienters kamp för att få behandling för sin sjukdom till att det skulle handla om en bantningstrend visar på en stor oförståelse för sjukdomen obesitas. Vad det handlar om är patienter som mår mycket dåligt på grund av sin sjukdom och hur den påverkar deras vardag.

Patienter som lider varje dag och som har gjort det i flera år. Som gör det för att vi inte har en fungerande obesitasvård i Sverige eller subventionerade läkemedel att tillgå, och för att köerna till de få mottagningar som finns är så långa.

HOBS har i flera år flaggat för att Sverige inte har inte en jämlik och fungerande vård för patienter med obesitas. Det är bland annat detta som lett till att vinstdrivande företag nu tagit över "ansvaret" för att behandla denna målgrupp som beslutsfattare i åratal har nekat resurser för vård. Behandlingen finns inom offentlig sjukvård idag, men oftast behöver du vara riktigt sjuk för att få tillgång till den, om ens då. Dessutom lägger många patienter stora summor på läkemedel för att de inte är subventionerade.

Är det då de privata vinstdrivande företagen vi ska klandra? Eller ska vi snarare rikta vår blick mot de beslutsfattare som inte har tagit problemet på allvar? Som inte tillsatt tillräckliga resurser för obesitasvård eller tagit beslut om att låta fler läkemedel vara subventionerade. 

Dömandet riktas också mot patienterna själva och vi ser hur två behövande patientgrupper ställs mot varandra. Ozempic är ett diabetesläkemedel som är subventionerat. Exakt samma läkemedel, men i lite högre dos och under ett annat namn, är godkänt för behandling av obesitas, men det är inte subventionerat.

Vi på HOBS vill ha svar på vad beslutsfattarna gör för att hjälpa den här patientgruppen. Vi har i flera år påtalat att det är hit vi är på väg. Det handlar inte om att vi förespråkar vinstdrivande vårdföretag. Det handlar inte heller om att vi förespråkar en vikthets eller ett ohälsosamt smalhetsideal. Inte heller förespråkar vi vissa läkemedel eller behandlingar över andra.

Vad det handlar om är att vi anser att alla patienter som lever med diagnos obesitas, efter informerade samtal med sin läkare, ska ha rätt till evidensbaserade och subventionerade läkemedel. Precis som patienter med andra diagnoser har.