Välkommen till HOBS Obesitas Sverige vecka, 6-10 mars

Publicerad 2023-03-06

Den 4 mars är det World Obesity Day och det uppmärksammar HOBS genom att hela vecka 10 bjuda in till kostnadsfria lunchföreläsningar, samt en kvällsföreläsning, online med representanter från professionen.

Tillsammans med föreläsare från Cancerfonden,  Hjärt-Lungfonden, EASO, SFO och SFOK vill HOBS belysa komplexiteten i sjukdom obesitas och lyfta hur viktigt det förebyggande arbetet är.

Alla föreläsningar genomsyras av det viktiga patientperspektivet och vi kommer under veckan också att få höra patienternas egna röster.

Föreläsningarna vänder sig främst till dig som är beslutsfattare eller arbetar inom hälso- och sjukvården, men alla är välkomna till de kostnadsfria föreläsningarna som livesänds på Zoom.

Temat för HOBS Obesitas Sverige-vecka är "Gemensamt ansvar". Vi äger frågan gemensamt och det är tillsammans vi kan skapa långsiktig förändring.

hobs.se/obesitassverigevecka hittar du schemat för alla veckans föreläsningar och under varje rubrik kan du läsa mer om innehållet och om föreläsaren.

Du anmäler dig via hemsidan och får en Zoom-länk skickad till dig för respektive föreläsning du anmält dig till.

Trots att kunskapsläget hela tiden förbättras ser vi att det finns en stor okunskap, både om diagnosen och om rätten till evidensbaserad och jämlik vård. Vi ser det som nödvändigt att ta ett gemensamt grepp om fråga och börja arbeta förebyggande på samhällsnivå, istället för att skuldbelägga den enskilda indviden. Med Obesitas Sverige-veckan är HOBS önskan att lyfta viktiga frågor, öka kunskapen, skapa engagemang och bidra till förändring.

Varmt välkommen!