Jag räknas

Är du i åldern 14-19 år och har upplevt viktmobbning under din tid på låg- och mellanstadiet?

Då behöver vi din hjälp för att bättre förstå vad skolan kan göra annorlunda för att motverka mobbning baserad på kroppsstorlek.

Patientorganisationen HOBS, Hälsa oberoende av storlek, arbetar för att vuxna i skolans värld bättre ska förstå viktmobbning och vad de kan göra för motverka och stoppa det. I det arbetet är det viktigt för oss att få veta mer om vad du som nyligen gått på låg- och mellanstadiet tycker och tänker.

Arbetsgrupp

Du kan hjälpa oss genom att gå med i vår arbetsgrupp där du som är mellan 14-19 år får dela dina personliga erfarenheter av viktmobbning under din tid i låg- och mellanstadiet.

Det kan handla om allt ifrån minnen från lektioner och raster, till kommentarer och situationer där du känt dig extra utsatt. Till exempel under gymnastiklektioner eller besök hos skolsköterskan.

Dokumentera din berättelse

Du kommer tillsammans med en representant från HOBS få hjälp att dokumentera din berättelse på det sätt som passar dig bäst och som du känner dig mest bekväm med. Inget kommer att publiceras utan att du själv fått ta del av det slutliga resultatet och godkänna det, och du kan medverka anonymt. Genom att delta är du med och bidrar till att inte fler barn och ungdomar ska behöva utsättas för liknande situationer.

Granska HOBS material

Du kommer också få möjlighet att vara med och ta fram och granska innehållet i vårt material, och ha synpunkter på vad som är viktigt att vi når ut med. Din erfarenhet är bärande i projektet. Dessutom kommer du ha möjlighet att delta och berätta din story vid olika föreläsningar.

Ekonomisk ersättning

Att delta i arbetsgruppen ger viss ekonomisk ersättning. HOBS står även för kostnader av resor och måltider vid filminspelningar och eventuell medverkan vid föreläsningar.

Referensgrupp

Du kan också välja att enbart vara med i vår referensgrupp. Denna grupp är helt ideell, utan ekonomisk kompensation. I denna grupp kommer du att få utvärdera det material vi tar fram för vuxna som arbetar inom skolan och komma med idéer kring hur vi gör det så bra som möjligt. 

Kvällsträffar

Är du nyfiken på att delta och vill veta mer är du varmt välkommen på en av våra digitala kvällsträffar där vi berättar mer om projektet och de olika möjligheterna att delta.

Vi kommer ha kvällsträffarna via Google Meet och en länk skickas ut i god tid till de som anmält sig. Ingen nedladdning av något program behövs och anmälan görs på info@hobs.se eller sms till: 073-554 35 59 . 

Aktuella träffar:

Onsdag  6 mars  klockan 19:00-20:00

Tisdag  2 april klockan 19:00-20:00

Måndag 6 Maj klockan 19:00-20:00

 

Du räknas och du behövs!