Jag räknas

Filmer om viktstigma


Här har vi samlat intervjuer om viktstigma. Filmerna är textade på svenska och engelska. Tryck på cc på videon för att välja språk. I film ett till tre berättar Dr. Ximena Ramos Salas, Executive Director of Obecity Canada, om varför det är viktigt att prata om viktstigma och vad viktstigma leder till. I den fjärde filmen berättar Naghmeh Ghanbar Zadeh sina erfarenheter av viktmobbing i skolan.


1. Varför är viktigt att uppmärksamma viktstigmatisering?

Om filmen: Dr. Ximena Ramos Salas berättar om hur fördomar om övervikt och obesitas leder till att det forskas mindre om sjukdomen. Därför är det viktigt att adressera fördomarna och viktstigmatisering på en nationell nivå.


2. Varför är det viktigt att identifiera fördomarna?

Om filmen: Dr. Ximena Ramos Salas berättar att det finns många fördomar om personer som lever med övervikt och obesitas. Många av fördomarna utgår ifrån oss själva. Men när en fördom finns hos många människor skapas stigma, det vill säga negativa stereotyper som finns i samhället om en viss grupp. Diskriminering skapas när människor agerar på dessa fördomar och negativa stereotyper och därigenom behandlar människor orättvist. Kunskapen om övervikt och obesitas måste öka för att förändra negativa attityder.


3. Vad leder stigmatisering till?

Om filmen: Dr. Ximena Ramos Salas beskriver hur det påverkar hälsan negativt att bli utsatt för viktstigma av föräldrar, vänner och vårdpersonal. Det bidrar till att den som lever med övervikt eller obesitas inte känner sig bekväm i sin egen kropp och kan göra så att den börjar tro att den förtjänar kränkande behandling av personer i sin närhet. Det skapar stress, ångest, isolering och risk att bli suicidal. Det är dags att sluta skuld- och skambelägga personer som lever med en större kropp.


4. Naghmeh berättar om sin erfarenhet av viktmobbning i skolan

Om filmen: Naghmeh Ghanbar Zadeh berättar om hur det är att växa upp med obesitas och att utsättas för viktmobbning, bland annat genom att elever stirrat ut henne och undvikit att sätta sig bredvid henne. Naghmeh önskar att lärare hade frågat henne hur hon mådde.