Botar vi den kroniska sjukdomen obesitas genom hotet av social bestraffning?!

Publicerad 2019-08-05

Botar vi den kroniska sjukdomen obesitas genom hotet av social bestraffning?!
Eller spär vi bara på den djupa stigmatisering som redan existerar?

SVT nyheter lyfter idag upp den senaste studien som Ulf Aagerup, lektor i företagsekonomi vid Högskolan i Halmstad och ansvarig för studien. Studien innefattar 400 personer som genomgått samma viktminskningsprogram där hälften tvingats lägga ut information om sin vikt på sociala medier.
Ulf menar på ”Att vara öppen med sin bantning och sin vikt på sociala medier kan vara ett effektivt sätt att hjälpa den som försöker gå ner i vikt” och nämner att

” Löfte om social uppskattning eller hotet om socialbestraffning” där läkare i framtiden kanske kan skriva ut den här metoden på recept.

Har en i denna studien tagit hänsyn till hälsa utifrån både fysisk, psykisk och social hälsa?

Vad anser ni? Är detta en metod som läkare i framtiden ska skriva ut? Lyckas man bota en kronisk sjukdom genom att skriva ut sin vikt öppet på sociala medier? Vad är er erfarenhet? Dela gärna med er

Vi ser framemot att ta del av Ulf Aagerups vetenskapliga artikel i höst där vi förutsätter att en gjort en skillnad mellan personer som lever med övervikt som tillstånd och obestias som kronisk sjukdom.

Tyvärr ser vi återigen att Media väljer att stigmatisera genom val av bild! Vad har bildvalet/videoklippet med innehållet att göra?

Se hela inslaget här