Lider alla med övervikt och obesitas?

Publicerad 2019-08-03

"Lider alla med övervikt och obesitas?"
- Absolut inte!

HOBS använder sig mycket mycket sällan av ordet lider när vi pratar om övervikt och obesitas. En person som lever med övervikt och obesitas kan må mycket bra, ha väldigt fina värden, rikt socialt liv och är fysiskt aktiv. Att beskriva att personer med övervikt och obesitas lider är för missvisande. Vi ser övervikt och obesitas utifrån ett helhetsperspektiv där både den fysiska, psykiska och inte minst den sociala hälsan spelar stor roll.

Är du nöjd med din kropp, har en lägre stressnivå, är fysisk aktiv och äter till större delen av ditt kostintag hälsosam kost, då kan du må hur bra som helst fast än du lever i en större kropp. Däremot bör en vara medveten om att ökar stressen minskar den fysiska aktiviteten och man intar en sämre kost finns risken att man kan må sämre i sin sjukdom.
Men att förutsätta i mötet med en person som har övervikt och obesitas att denna lider är som att förutsätta att en person som lever under ett normalt BMI att den är sjuk och lider. Våra kroppar är unika.

Om en patient däremot upplever sin hälsosituation påverkad av sjukdomen ska en självfallet få vård! Precis som alla andra kroniska sjukdomar.

[ST: fyra leende personer ligger på marken med huvudena emot varandra].