Är du förälder eller ungdom?

Publicerad 2019-07-28

Referensgrupp sökes!
Är du barn eller ungdom? Förälder till ett barn eller ungdom mellan 6-15år?
HOBS har tagit fram ett metodmaterial för grundskolan för att uppmärksamma och att motverka fördomar om övervikt & obesitas i skolan och istället bemöta de med kunskap. Metodmaterialet är nu i sitt slutskede och vi söker nu några som kan tänka sig läsa igenom materialet och därefter lämna reflektioner.
Vi tycker att de är otroligt viktigt att både barn och anhöriga får vara med och lyfta sina synpunkter innan vi lanserar materialet.
Om ni är intresserade, maila oss på: cassandra.saaf@hobs.se