Dum och lat? Myter om obesitas.

Publicerad 2019-06-25

Går det att avliva myterna om att personer med obesitas (fetma) är "lata och dumma"? Vad krävs för att sjukvården och samhället ska acceptera att obesitas är en sjukdom? Vilket ansvar måste sjukvården nu ta - och hur säkerställs patientens viktiga roll som kunskapsbärare?

En ny rapport som släpps i samband med seminariet visar att obesitas är en komplex sjukdom, men den går att behandla med kunskap och välorganiserade vårdinsatser. I rapporten introduceras därför ett åtgärdsprogram i sex punkter. Vad krävs för att programmet ska bli verklighet? Vilka motkrafter kan identifieras?

Kom och lyssna till:
Jenny Vinglid, generalsekreterare, Riksförbundet HOBS (Hälsa Oberoende av Storlek)
Gilbert Tribo (L), ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Skåne
Talla Alkurdi (S), 2:e vice ord hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Stockholm,
Kajsa Järvholm, psykolog, expertgruppen obesitas, Region Skåne
Mats Eriksson (M), fd regionstyrelsens ordf, Region Halland

Petter Odmark, moderator


Tid och plats: Södra kyrkogatan 11 vid Stora torget, 1 juli kl. 16:15 - 17:15