Din story är viktig!

Publicerad 2019-07-11

Vad gör det med oss när vi ständigt blir ifrågasatta, förminskade eller till och med offentligt kränkta utan att någon reagerar.

Vad gör det med vår självbild när ens kunskap blir lägre värderad just på grund av ens storlek.

Vad gör det med oss när okända människor kommenterar våra kroppar?

Vad gör det med oss när detta redan börjar proklameras när vi är barn.

Det förakt som finns kring större kroppar är ett faktum som inte går att bortse ifrån.

Det är dags att våra erfarenheter tas på allvar och att vi får samma utrymme som alla andra.


Vill du dela med dig av dina erfarenheter, så dela din story med oss! 🗣📑