HOBS årskrönika

Publicerad 2019-12-31

Årskrönika

När vi i början av 2019 bestämde oss för att göra en kraftansträngning för att motverka fördomarna om obesitas, förstod vi att det är riktig kunskap som efterfrågas. Därför gick vi samman med världsledande forskare, läkare och spetspatienter och resultatet blev vår internationellt uppmärksammade film Nolltolerans mot Viktstigma. Och responsen har varit fantastisk! Idag är filmen översatt till 7 språk, delad och uppskattad av European Association for the Study of Obesity, samt nominerad till en filmfestival i Italien. Vi vågar absolut säga att många fler vet mycket mer om obesitas idag – men än är vi inte i mål.

Vi behöver se att politiker prioriterar frågan på allvar. För att ge dem en kunskapsriktig grund att stå på tog vi fram rapporten En Tillräcklig och Jämlik Obesitasvård strax innan Almedalsveckan. Väl där anordnade vi ett seminarium om rapporten och behovet av nationella riktlinjer för behandling av obesitas. Vi vet att många har lyft detta behov tidigare, men de sista månaderna har vi med glädje sett hur rapporten har gett ringar på vattnet bland politiker. I november träffade vår generalsekreterare Jenny både riksdags- och landstingspolitiker.

Ett ämne som lyfts alltmer under året är barnobesitas. Det är ett ämne som behöver hanteras flerdimensionellt och varsamt. Det behövs kunskapsökning, preventivt arbete, kvalificerad behandling, samt stöd och vägledning till föräldrar och anhöriga. Vi känner också att det är viktigt att poängtera att fokuset alltid ska ligga på barnets helhetshälsa. För att ge stöd till skolpersonal, tog vi fram ett metodmaterial om hur en kan prata om kroppen på ett avstigmatiserande sätt. Under året har vår verksamhetsutvecklare Naggie också varit ute och föreläst för skolungdomar om sina erfarenheter av viktmobbning samt hur vi kan bemöta varandra bättre. Dessutom har vi föreläst för blivande idrottslärare på Gymnastik- och Idrottshögskolan om hur de kan arbeta med inkludering samt skapa rörelseglädje hos elever.

Utan att vara långdragna vill vi också lyfta att vi tagit mer plats i media. Vi har synts i reportage och debattartiklar på DN, SvD och SVT. Vi har också deltagit på workshops och utbildningsdagar anordnade av bland annat Region Skåne, Karolinska Institutet, Research Institute of Sweden, samt European Coalition for People living with Obesity. Som sagt, bollen är i rullning men det återstår arbete för att få den i mål.

Under året har den stora frågan varit hur stora skillnaderna i obesitasvården är mellan olika regioner i landet. Vi är glada över att det politiska intresset för att prioritera frågan ökar. Men faktumet att det fortfarande saknas nationella riktlinjer för behandling av obesitas får inte glömmas när vi går in i det nya året. Vi kommer att fortsätta med kunskapsspridning och det politiska påverkansarbetet. Tack till alla framgångar, samarbeten och det fantastiska engagemanget detta år har bjudit på.

Nu är vi redo att accelerera arbetet för 2020. Vårt mål är att belysa att obesitas är en kronisk sjukdom, inte ett karaktärsdrag. Vi vill att era röster, erfarenheter och spetskunskaper ska höras. Var med och bidra genom att dela din historia, bli HOBS-ambassadör eller stödmedlem.

HOBS-teamet tackar för detta år och önskar er alla ett gott nytt år!

Ladda ner krönikan här