Samverkan skapar rörelseglädje för barn och ungdomar som lever med obesitas.

Publicerad 2019-12-23

Det finns fantastiska initiativ för hur kommuner och regioner kan arbeta för att barn ska få en bättre helhetshälsa! I Kungsbacka kommun bygger de rörelseglädje hos barnen genom att FRÅGA dem vad de vill göra. Så idag spelar de laserdome och på fredag arrangerar de ”Idrott hela dagen” – där de bland annat får simma, åka skridskor, dansa och spela boule.

Tack vare en politisk vilja och ett fungerande samarbete mellan Region Halland och Kungsbacka Kommun kan 116 barn som lever med obesitas delta i 14 olika fysiska aktiviteter som friskvårdsgruppen anordnar varje vecka! Vi önskar att alla kommuner i Sverige vågar tänka utanför boxen och erbjuda friskvårdsgrupper för barn med obesitas eller psykisk ohälsa.

Att ställa frågor och lyssna på barnen är det enklaste medlet som finns för att börja bygga rörelseglädje!