Vilka frågor vill du att vi driver 2020

Publicerad 2020-01-01

År 2020 är här och vi på HOBS ser fram emot allt vad detta år kommer att bjuda på. Vilka mål kommer vi att arbeta för?

I år ska vi fortsätta trycka på behovet av nationella riktlinjer för obesitasbehandling. Samtidigt ska vi arbeta med att öka patienters egenmakt över sin vård och behandling. Vi vill lyfta era spetskunskaper och se fler som kliver fram som spetspatienter. Genom att ni delar era erfarenheter och berättelser med oss, kan vi tillsammans öka kunskapen inom vården – så att den blir bättre!

Vi vill att varje barn som lever med obesitas ska få vård inom 3 månader. Vi ska fortsätta sprida kunskap för ett samhälle med nolltolerans mot viktstigma och viktmobbning. Vår vision är ett samhälle där ALLA oavsett storlek möts och behandlas med respekt.

Ert engagemang och era åsikter är det som driver vårt arbete. Vad önskar ni att vi fokuserar på i år? Vilka frågor vill ni att vi driver under 2020?