Vet du vad en spetspatient är?

Publicerad 2019-12-27

Vet du vad en spetspatient är? Kolla in den här videon från konferensen vi deltog på tidigare denna månad.

Vi tänker att ett spetspatient är någon som har värdefull erfarenhet av vård och behandling av en sjukdom som hen lever med. Det är någon som kan och vill dela med sig av sina kunskaper i syfte att förbättra sjukvården, men också stötta andra patienter. En spetspatient har spetskompetens inom sin egen sjukdom, sin behandling, hur hen upplevt vårdens bemötande samt vad som bör förbättras inom sjukvården. Är du kanske en spetspatient?

Har du erfarenheter och kunskap som du vill dela med dig utav? Anmäl dig till vårt ambassadörsprogram!

Som ambassadör bidrar du med dina egna erfarenheter för att öka kunskapen både inom vård, skola och samhället i stort för att motverkar fördomar om övervikt och obesitas. Av oss får du utbildning, personlig utveckling och chansen att träffa andra samtidig som du gör din röst hörd.

Ambassadörsutbildningen hittar du här:
http://www.hobs.se/ambassador

Spetspatienter Film from Ringla on Vimeo.