Nu hittar man vårt material och information även på Generations Pep!

Publicerad 2019-12-06

Nu hittar ni våra övningar och information på Generation Pep ! 
Vill du lära dig mer om övervikt och obesitas? Eller vill du veta mer om hur du i skolan kan arbeta för en inkluderande skolmiljö? 
Under vårt ungdomsprojekt IHART som finansierats av Arvsfonden har vi med hjälp av ungdomar som lever med obesitas tagit fram reflektionsmaterial som kan användas av skolpersonal, förskola och BVC. Även du som privatperson kan titta på våran film ”nolltolerans mot viktstigma” där du kan lära dig mer om hur en motverkar fördomar. Kanske har just du egna erfarenheter eller tips på hur en kan motverka viktstigma. Gå in och bidra med din kunskap! 
Här hittar ni Generation Peps inspirationsbank: https://generationpep.se/sv/inspirationsbanken/
HOBS informationsfilm- Nolltolerans mot viktstigma: https://www.nolltoleransmotviktstigma.se/