Barnkliniken CSK tipsar

Introduktion av Måbra 


Här under hittar du filmer om vad barnobesitas är, vad det beror på, vad riskerna kan vara samt varför vissa barn utvecklar obesitas. Ni får även mer information om barnkliniken i Kristianstad och våra behandlingsprinciper och hur vi arbetar. Vad är barnobesitas?


Vad beror det på?


Är det farligt att tala med barn om obesitas 


Vad ökar risken för obesitas?


Viktigt att känna till fisknätet som era stjärnor till barn fastnar i


Om MåBra mottagningen


Våra behandlingsprinciper