Barnkliniken CSK tipsar

Hur vi arbetar


MåBra teamet är en del i Barn- och ungdomsmottagningens barnmedicinska mottagning. Teamet består av läkare, barnsjuksköterskor, sjuksköterska, dietist, kurator, fysioterapeut och medicinsk sekreterare. Vi tar emot barn med obesitas på remiss från BVC/elevhälsan eller på egenremiss. Skriver Du egenremiss behöver längd och vikt vara med.

MåBra teamet utreder och behandlar barn med obesitas.

Vi arbetar med livsstilsförändringar för hela familjen avseende kost, fysisk aktivitet, sömn och psykiskt mående. Vi arbetar individanpassat på ett icke dömande sätt med barnet och familjen i fokus.

Som patient till MåBra teamet kan man bli kallad antingen till Barn- och ungdomsmottagningen på plan 4, CSK eller till Barn- och ungdomsmottagningens filial på Blekingevägen 6, Kristianstad, beroende på vem i MåBra teamet man ska träffa.

Till våren 2023 kommer vi att erbjuda grupputbildning för föräldrar till barn med obesitas. Utbildningen är ett föräldraprogram som heter Mer och Mindre och har fokus på föräldrastrategier som kan främja hälsosamma vanor t. ex. hur föräldrar ger uppmuntran och sätter gränser. Under gruppträffarna diskuterar vi mycket om hur man på bästa sätt kan uppmuntra barn till att lära sig nya saker som kan vara lite svårare. Hur föräldrar kan hantera tjat, varför det är viktigt att sätta gränser runt mat och skärmtid, hur man kan undvika att hamna i konflikt med barnet och mycket annat som är betydelsefullt i föräldrarollen. I föräldragruppen diskuteras olika strategier och föräldrar och gruppledare delar konkreta tips kring till exempel hur mycket mat som är lagom och hur man kan begränsa barnets skärmtid.

Målgruppen för föräldrautbildningen är föräldrar vars barn går på vår mottagning, så Ni är välkomna att ta kontakt med oss om ni är intresserade av att delta i grupputbildningen.

Välkomna till vårt team!