HOBS UngdomsZon

Välkommen till UngdomsZonen!

Ungdomszonen finns till för dig som har övervikt och obesitas/fetma. Hos oss kan du få kunskap om vad obesitas/fetma är, få stöd och stödja andra ungdomar i vårt ungdomsforum och bli peppad när du känner dig glad och få stöttning när du känner dig nere. Vi är många och vi vill driva din åsikt framåt! Hos oss är alla tankar, idéer och funderingar välkomna.

Projektet IHART
IHART refererar till begreppen individ, hälsa, ansvar, respekt och tillhörighet som projektets fem byggstenar. Projektet bygger på att du med övervikt och obesitas/fetma ska stärkas, genom att få kunskap om vad övervikt och obesitas/fetma är och ge dig möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter. Hälsa definieras inom projektet som social, psykisk och fysisk. Ett vidgat hälsobegrepp möjliggör det helhetsperspektiv som är viktigt för ett bestående välmående och i förlängningen en hälsosam livsstil. Projektet finansieras av Arvsfonden.

Respekt är en av projektets viktigaste byggstenar. Individen ska mötas med respekt inom sjukvård och skola, av allmänhet och nära och kära. Känslan av tillhörighet är avgörande för varje människas välmående. I projektet arbetar vi med tillhörighet och utanförskap, även sådant som orsakats av självstigma. Viktmobbning är lika oacceptabelt som diskriminering på grund av ursprung och politisk eller sexuell tillhörighet.