Barnkliniken CSK tipsar

Hur stärker jag som förälder mitt barns självförtroende?


Föräldrar kan stödja sitt barn i processen mot god självkänsla genom att hjälpa till att föra en konstruktiv dialog. Genom att lyssna, lyssna och lyssna för att sedan med frågor hjälpa barnet att få med sig en egen inre dialog. Vi vuxna vill bara väl men ibland är vi alldeles för bra på att berätta hur vi tycker att det är, tolka och att ge råd. När vi istället tar ett steg tillbaka och lyssnar på vad som egentligen sägs för att sedan låta frågor leda samtalet framåt, kan det hjälpa ditt barn att lära känna sig själv och sina värderingar bättre. Bekräfta ditt barns kvaliteter eller egenskaper i den hen är (inte bara i det hen gör). Exempelvis lugn, modig, omtänksam, ödmjuk, vänlig, pålitlig. 

Visa ditt barn att du tycker om det 
Både i ord och handling, och utan krav på motprestation av barnet. Berätta att du tycker om ditt barn. Krama ditt barn. Barn som känner sig älskade och respekterade av sina föräldrar känner sig ofta också trygga med andra människor. 

Ge ditt barn uppmuntran
Om det inte går så bra när ditt barn försöker sig på något, så visa att ett misslyckande inte är hela världen. Ibland är det viktigaste att man vågar försöka, och man kan behöva försöka många gånger innan man klarar en sak. I en familj där atmosfären är tillåtande och icke-fördömande är det mycket lättare för ett barn att våga utforska och pröva.

Bekräftelse stärker självkänslan!
Ett barns självkänsla växer sig stark av att barnet blir bekräftat. ”Åh, vad du hjälper mig fint!”, kan vi säga till vår treåring som plockar upp saker från golvet. ”Hur har din dag varit?”, kan vi säga till skolbarnet som far in genom ytterdörren. Sådana budskap betyder något helt annat för ett barn än att få höra: ”Akta dig, du är bara i vägen!” eller att ingen där hemma märker att man kommer hem, knappt säger hej.

Låt varje barn vara den det är
Om du är förälder till flera barn så undvik att jämföra, till exempel betyg, idrottsprestationer, mognad. Alla har olika förutsättningar. Lär istället ditt barn att det är roligt att försöka och att göra så gott man kan. Hur god självkänsla ett barn har kan skifta under uppväxten. Något kan inträffa som gör att även den bästa självkänsla blir låg. Om du känner igen mycket av följande hos ditt barn eller din tonåring och det är så över lång tid, kan det handla om en självkänsla som behöver lite hjälp för att bli starkare.

  • Vågar inte prova på saker, är rädd för att misslyckas. 
  • Blir jätteledsen när något inte går bra.
  • Är rädd för att säga vad han eller hon tycker.
  • Försöker alltid vara andra människor till lags.
  • Tycker att han eller hon är dålig på det mesta.
  • Blir avundsjuk på andra som kan och lyckas.