Generations Peps årliga rapport

Publicerad 2022-04-27

Idag släppte Generation Pep sin årliga rapport som visar att endast fyra procent av barn och ungdomar både rör på sig enligt rekommendationen och äter enligt kostråden för frukt, grönsaker och fisk.
Rapporten visar att barn och ungdomar i genomsnitt bara äter hälften av den rekommenderade mängden frukt och grönsaker per dag.
Det vi ser är att kostnaden för frukt och grönt, och annan rekommenderad mat, har blivit så hög att det i Sverige idag är en klassfråga att kunna följa rekommendationerna.
Här måste beslutsfattare och alla vuxna ta ett ansvar. Alla barn har rätt till en jämlik hälsostart i livet!
Det handlar om att alla ska ha råd att äta bra mat. Det handlar också om att skapa en hälsosam miljö runt barnet som ger möjlighet till aktivitet i en trygg utomhusmiljö nära barn och unga, och ett inkluderande föreningsliv.
Forskning visar att insatser på individnivå har begränsad effekt. För att verkligen nå långsiktigt hållbar påverkan krävs förändringar på samhällsnivå och i miljön runt om barnet. Det är en av de frågor som HOBS är med och driver tillsammans med Generation Pep och med det nationella initiativet Prevention barnfetma.
Läs rapporten i dess helhet på Generation Peps hemsida