Fokusgrupp

Publicerad 2022-04-13

Din röst och erfarenhet behövs!
Just nu har vi många journalister och media som vill höra din historia. Hur är det och leva med övervikt eller obesitas? Hur ser vården ut där du bor? Har du fått erbjudande om behandling? Har du blivit nekad IVF eller övrig vård på grund av ett förhöjt BMI? Har ditt barn/ungdom fått evidensbaserad vård? Som sagt, din erfarenhet behövs!
Anmäl dig till vår fokusgrupp så får du mail från oss när media söker en patient. Du svarar direkt till journalisten och vi lämnar inte ut några kontaktuppgifter. Du kan också få andra förfrågningar, till exempel när en forskare vill genomföra en enkätundersökning.
Här anmäler du dig till fokusgruppen: https://forms.gle/DhVjhM9SRn8nZ8wG6