Lever du med PCOS?

Publicerad 2022-04-19

Lever du med PCOS (polycystiskt ovariesyndrom)? Många som har PCOS lever med övervikt eller obesitas. Vi på HOBS vill lära oss mer om vad du som har PCOS har för erfarenheter och hur du upplever vården. Därför får du gärna svara på vår anonyma enkät: https://sv.surveymonkey.com/r/5KGBKM9
Resultatet av enkäten kommer att användas för att utveckla en strategi för hur HOBS ska arbeta med frågor om PCOS framöver.