Har du synpunkter eller klagomål på din vård? Vänd dig till patientnämnden!

Publicerad 2022-04-16

Har du synpunkter eller klagomål på din vård? Vänd dig till patientnämnden!
HOBS undersökning om bemötande inom vården visar att många som lever med övervikt eller obesitas är missnöjda med den vård de har fått. Det kan kännas svårt att framföra klagomål och synpunkter direkt till din vårdgivare. Om du känner så kan du vända dig till patientnämnden i din region. De tar gärna emot dina synpunkter. Att patienter som du berättar om sina upplevelser av vården är viktigt för att regionen eller kommunen ska kunna utveckla vården och förbättra den.
Patientnämndens uppgift är att hjälpa patienter att föra fram synpunkter och klagomål och se till att de blir besvarade av vårdgivaren. Genom att framföra klagomål kan du till exempel få en förklaring till det som hänt och svar på frågor. Patientnämnden kan också hjälpa dig att få information som du kan behöva för att ta tillvara dina intressen i vården. Patientnämnden gör ingen bedömning av det klagomålet gäller och tar inte ställning till om vårdgivaren har begått fel.
Här kan du hitta din patientnämnd: https://www.ivo.se/.../om.../hitta-din-patientnamnd/
Här hittar du HOBS rapport om bemötande inom vården: https://hobs.se/zone/oka-din-kunskap/inside/1124