"Är barn med fetma mindre värda?"

Publicerad 2019-11-26

"Det är alarmerande att det fortfarande finns områden i Sverige där sjukvården inte erbjuder behandling till barn som lider av fetma. Det skriver professor Claude Marcus och Jenny Vinglid, generalsekreterare för Riksförbundet Hobs."

Visste ni att var fjärde barnklinik i Sverige inte tar emot och behandlar barn med obesitas? Att obesitas hos barn inte behandlas i samma utsträckning som andra sjukdomar som drabbar barn är oacceptabelt!

Läs hela debattartikel om den bristfälliga barnobesitasvården i Sverige -. Läs den och öka din kunskap i denna viktiga fråga!