Möte med beslutsfattare!

Publicerad 2019-11-26

Veckans fokus har varit intressepolitiska frågor! Vår rapport En Tillräcklig och Jämlik Obesitasvård har uppmärksammats av politiker. Genom den har vi träffat riksdagspolitikern Ulrika Jörgensen från Moderaterna för att diskutera betydelsen av nationella riktlinjer för obesitasvården. Vi träffade även Christine Lorne, som är politiker i Stockholms Läns Landsting samt sjukvårdstalesperson för Centerpartiet i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Utöver det syns vi också i SvD Debatt med vår debattartikel om den bristfälliga barnobesitasvården i landet!

Alla har rätt till en tillräcklig och jämlik vård! Vi behöver nationella riktlinjer nu!

Länk till rapporten En Tillräcklig och Jämlik Obesitasvård: https://www.behandlaobesitas.nu/