Gen pep Forum

Publicerad 2019-11-22

Idag deltog vi på Generation pep! Under dagens gång har de lyft frågan om hur viktigt ledarskap och förebilder är för unga. Hur viktigt det är att lyfta in barnperspektivet i varje fråga som rör elever för att öka deltagandet och engagemanget och hur skolan kan arbeta med rörelseglädje.