HOBS självstudier kurs Du och din hälsa

Publicerad 2019-11-28

Idag lanserar vi vår självstudiekurs som heter Du och din hälsa! Kursen riktar sig till dig som lever med övervikt eller obesitas och som vill hitta ett nytt och positivt förhållningssätt till dig själv och din hälsa.

Den består av 10 avsnitt som innehåller både film- och ljudmaterial som vägleder dig genom kursen. Du får också tillgång till ett självstudiematerial - där du svarar på frågor och anteckningar under kursens gång. Dessutom finns allt som sägs i video- och ljudklippen i textform längst bak i självstudiematerialet.

Du hittar kursen här