Volontärsuppdrag

Publicerad 2020-03-14

Vill du vara med och sprida andras erfarenheter av övervikt eller obesitas/fetma eller lever du själv med övervikt eller obesitas/fetma och vill dela med dig av dina upplevelser? Som patientorganisation vill vi sprida vår målgrupps erfarenheter för att öka kunskapen om övervikt och obesitas/fetma. Vill du vara med och göra skillnad så sök till oss!

Vi letar efter personer som vill skriva texter (anonymt eller namnges) om exempelvis:

- Min uppväxt
- Min omgivning
- Olika aktiviteter som jag tycker om att göra
- En gång var jag med om...
- Jag älskar min kropp
- När jag har varit i kontakt med vården har jag…
- Normer och samhället begränsar...
- Viktstigmatisering leder till...

Dessa ämnena ska kopplas till övervikt eller obesitas/fetma för att vara relevant för oss. Kanske har du något helt annat som vi inte tänkt på som du vill dela med dig av. Eller vill du problematisera vilka normer som finns kring vikt och storlek? Oavsett om det är positiva eller negativa erfarenheter så vill vi få ta del av din berättelse eller dina reflektioner.

Se hela vår annons på https://www.volontarbyran.org/…/personliga-berattelser-kron…