Över 60000 har nu ökat sin kunskap genom filmen Nolltolerans mot viktstigma!

Publicerad 2020-03-12

Över 60000 har nu sett vår film Nolltolerans mot viktistigma! Har du sett den än? 

Nolltolerans mot viktstigma! from HOBS on Vimeo.


Vi vill att alla ska veta att obesitas är en kronisk sjukdom, men att det fortfarande saknas nationella riktlinjer för hur den ska behandlas. Samtidigt är det lika viktigt att alla vet att personer som lever med övervikt eller obesitas inte per automatik är patienter. Det är individen själv som vet hur ens helhetshälsa är.
Trots detta bemöts många som lever med övervikt och obesitas av fördomsfulla kommentarer och åsikter om hur deras kroppar ser ut, eller bör se ut.
Genom att öka kunskapen om vad både obesitas samt viktstigma är, så kan vi arbeta för ett samhälle där alla blir behandlade med respekt - oberoende av storlek.