Coronaviruset

Publicerad 2020-03-16

Precis som ni, så har även vi följt corona-virusets utveckling i världen. Vi har fått frågan om vi som lever med övervikt och obesitas har någon särskild risk att bli allvarligt sjuka om vi smittas av corona-viruset. Folkhälsomyndigheten skriver följande om särskilda riskgrupper:

”Personer med hög ålder i kombination med underliggande obehandlade sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom, eller diabetes är också något överrepresenterade bland de svåra fallen.”

Generellt kan vi säga att det inte finns en särskild ökad risk för oss som lever med obesitas, men att det är de ovannämnda sjukdomarna som utgör riskfaktorer för att bli allvarligt sjuk av corona-viruset. Eftersom de riskfaktorerna även är betraktade som följdsjukdomar till obesitas, anser vi att det är viktigt att vi informerar om hur vi kan minska smittorisken.

Enligt Folkhälsomyndigheten ska vi alla:
- Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten
- Använda handsprit om du inte har möjlighet att tvätta med tvål och vatten
- Undvika att röra vid ansiktet, framförallt ögon, näsa & mun
- Undvika kontakt med sjuka människor
- Stanna hemma när vi är sjuka
- Nys och hosta i ditt armveck eller en näsduk

Vi hoppas att ni håller händerna rena och att ni håller er friska!

Länk till Folkhälsomyndighetens sida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/…/covi…/fragor-och-svar/

Vi fortsätter hålla utkik på Folkhälsomyndighetens hemsida, samt ha kontinuerlig kontakt med professionen i Sverige och med andra patientorganisationer i Europa.