Vilka faktorer avgör om en går upp i vikt?

Publicerad 2020-03-15

Vilka faktorer avgör om en går upp i vikt?
Forskare som undersöker barnobesitas/fetma håller just nu på att studera tarmflora,navelsträngsblod och mammans bröstmjölk för att få svar på varför en del barn går upp i vikt lättare. De undersöker de olika förutsättningar som påverkar en viktuppgång.

”Generna avgör till exempel både hur mycket fett kroppen sparar och hur stor aptiten är, enligt professor Jovanna Dahlgren, som är chef för avdelningen för pediatrik vid Sahlgrenska akademin på Göteborgs universitet”. -svt.se

En studie av råttor visar att när överviktiga råttor placerats tillsammans med normalviktiga råttor har gjort att den normalviktiga råttan har ökat i vikt. Vilket tyder på att tarmfloran spelar en väsentlig roll.

Vi väntar med spänning på studiens slutresultat. Läs hela artikeln här:
https://www.svt.se/…/sa-grundlaggs-vikten-redan-hos-fostret…