HOBS möter

Ylva Trolle Lagerros, överläkare på Överviktscentrum Stockholm


Ylva Trolle Lagerros blir intervjuad om medicinsk behandling av övervikt, obesitas/fetma. Ylva Trolle Lagerros arbetar som överläkare på överviktscentrum i Stockholm. Hon kommer bland annat svara på:

Vilka mediciner finns i Sverige idag?
Vad händer i kroppen när man äter de olika medicinerna?
Vad är biverkningarna?