HOBS möter

Anne Börjesson,

utvecklare Kungsbacka kommun


Idag lever 5-10% av alla barn i Sverige med obesitas/fetma, det är kring 100 000 barn. Var fjärde 10-åring lever med en övervikt och riskerar att utveckla sjukdomen obesitas.


Behandling av obesitas är idag väldigt ojämlikt fördelad över landet. Vissa områden i Sverige tar inte sjukvården hand om barn med obesitas alls. Andra regioner erbjuder upp till 21 besök. Enligt BORIS så är den sammantagna bilden att regionerna hittar på olika sätt att komma ifrån sitt behandlingsansvar för en sjukdom som vi vet att obehandlad kan leda till allvarliga följdsjukdomar. 

Vissa enheter har år efter år lysande resultat vilket visar att det går att genomföra en effektiv behandling med bra organisation och engagemang. Region Halland är ett sådant exempel och här arbetar Anne Börjesson som nu ska berätta om sitt arbete och deras tillvägagångsätt. När Anne pratar om Regionen så är det Region Halland hon syftar till.