HOBS möter

Therez Fredriksson- Specialistsjuksköterska

Drottning Silvias barnsjukhus, Göteborg


Therez berättar om deras utbildningsprogram för vårdnadshavare till barn och ungdomar som lever med obesitas. Hur de arbetar med beteendemodifikation genom föräldrastödsprogrammet. 

Projektet kring ett  pedagogisk bemötande uppkom efter en masteruppsats som publicerades 2015 (Länk) som visade brukarperspektivet av dagens obesitasvård. Baserat på djupintervjuer och fokusgrupper framkom det att föräldrar till barn som lever med obesitas efterfrågar mer skräddarsydd behandlingsmodell. 

Nyligen publicerade data visar att upp till 50 % av pojkar och 30 % av flickor som lever med obesitas även lever med ADHD och/eller autism. Barn som lever med obesitas med samtidig ADHD har ofta låg impulskontroll, svårt för gränssättning och rutiner och en del drabbas av hetsätning. Barn som lever med obesitas och samtidig autism kan ha andra matpreferenser eller svårt att känna mättnad. Lyssna till ett samtal där Therez beskriver hur de arbetar för att vårdnadsgivare ska få rätt stöd.