HOBS möter

Välkommen till HOBS Möter


Vi har skapat en intervju/samtalsserie digitalt där vi bjuder in dig till att lyssna och öka din kunskap vad gäller obesitas, behandlingar, psykiskt och fysiskt mående med mera. 

Vi träffar och lyssnar till patienter och tar del av deras personliga berättelser och vi träffar experter, läkare och författare som fördjupar sig i olika ämnen. Allt för att bygga broar och öka och sprida kunskap.
 
Har du förslag eller önskningar om ämnen som ska tas upp och frågor som ska svaras på så hör av dig till oss. Maila info@hobs.se så samordnar vi och ser till att du får svar på dina frågor. Alla våra intervjuer kommer vi samla under HOBS möter på vår hemsida så du kan lyssna/titta på dom i efterhand.
HOBS Möter har möjliggjorts tack vare projektmedel från Allmänna Arvsfonden.