HOBS möter

Ata Ghaderi, psykolog Stockholms centrum för ätstörningar Forsknings- och utvecklingsenheten


Vi pratar om hetsätning, hetsätningsstörningar och behandling med Ata Ghaderi. Ata svarar bland annat på frågorna: 

Vad är skillnaden mellan att överäta och hetsäta?
Hur vet jag att jag har en hetsätningsstörning?
Vad finns det för behandlingar mot hetsätningsstörning?
Hur kan självhjälp vid hetsätning se ut?

Ata Ghaderi delar även med sig av några boktips:

Sluta grubbla börja leva av Steven C Hayes
När det ohälsosamma blir ohälsosamt: hjälp när tankar om kropp, mat och äta tagit över ditt liv av Evelina Linder, Erika Nyman