HOBS möter

Joanna Uddén Hemmingsson, ordförande i SFO - svensk förening för obesitasforskning och överläkare samt verksamhetsansvarig på Obesitascentrum Capio St Görans sjukhus


Jenny Vinglid, generalsekreterare för HOBS intervjuar Joanna Uddén Hemmingsson i en COVID-19 special. Joanna Uddén Hemmingsson är ordförande i SFO, Svensk förening för obesitas forskning och överläkare och verksamhetsansvarig på obesitascentrum Capio St Görans sjukhus. Joanna svarar bland annat på frågorna:


Varför är personer som lever med obesitas/fetma en riskgrupp?

Vad händer i kroppen?

Hjälper det om man tappar vikt och får ett lägre BMI?