HOBS möter

Jenny Vinglid, generalsekreterare för HOBS


Jenny berättar om HOBS viktiga arbete, vision och mission. Hör henne berätta om hur du som stödmedlem hjälper HOBS' verksamhet och om hur du kan hjälpa till även som volontär och ambassadör.