HOBS samverkar med SOS-studien

Publicerad 2018-05-18

Torsdag den 19 maj har HOBS varit i Göteborg och träffat forskare från SOS-studien vid Sahlgrenska universitetssjukhuset för att diskutera hur vi kan samverka. SOS-studien startade 1987 och involverar 4 000 deltagare med fetma, där ena hälften genomgått en viktoperation och andra hälften fått konventionell behandling med bland annat kostrådgivning. Den internationellt uppmärksammade studien har ökat kunskaperna om fetma som sjukdom, om vad fetma kan leda till och om olika former av behandling. 

Nya frågeställningar 

Den kanske viktigaste frågan forskarna ställde sig när studien startade var hur betydelsefull en viktminskning verkligen är för hälsa och livskvalitet. Studiens deltagare har följts i många år och databanken är oerhört omfattande. Forskargruppen har kontaktat HOBS för att tillsammans med oss ringa in nya frågeställningar om fetma som kan vara intressanta att söka svar på, men som ännu inte har behandlats under de år studien varit igång. 

Dina idéer 

Vi ser mycket fram emot ett samarbete med SOS-forskarna och träffas igen efter sommaren för att fortsätta dialogen. Har du några frågor om fetma du inte tycker att det verkar finnas svar på? Hör gärna av dig till oss med idéer. Mejla til info@hobs.se