Kostnadsfria onlineutbildningar på 20 minuter

Publicerad 2018-03-22

Är du förälder eller anhörig till ett barn med övervikt eller fetma? Jobbar du inom förskola, skola, BVC eller primärvård och möter barn och familjer med övervikt och fetma? Inom kort kommer vi släppa våra utbildningar inom barn- och ungdomsprojektet IHART som finansieras av Allmänna Arvsfonden.
Vi har tagit fram ett utbildningskoncept på 20 minuter där syftet med utbildningarna är att göra det enklare att närma sig ämnet övervikt och fetma.